Ostrava


Aj, beznohý pes
Sliny, žár no honem slez
V olejnaté kráse zmizel pán
Na kufr se stavím, vrhnu středně dlouhý stín
Za stodolou k tanci troubí strach

Ostravěnko divá, Ostravěnko sivá
Na stehna ti civí bílý pán
Kamarádi mojí, tak trochu dojemní
Obejdeme příboj černých vrann

Ještě živí... Chraň nás Pán

Pýřivá světla, v románku sypkých zdí
Dojatě žárlí na svůj klid
S dospělou, hnanou
Za vratkým pohořím
Zařídím v září tichý byt

Ještě živí... Chraň nás Pán