Imperialista

(Uvíra/Kubesa)

Vracím se domů zaskočen
imperialistou
vracím se domů ponížen
imperialistou
má krásné děti, ženy
teď chce i tu mou
jedinou

Vracím se domů obdařen
imperialistou
vracím se domů obdařen
imperialistou
má krásné děti, ženy
teď chce i tu mou
jedinou
vůli svobodnou